Věrnostní program

Pro získání věrnostních slev a zařazení do věrnostního programu, vám stačí pouhá registrace na našem e-shopu. S registrací získáváte výhody, které Vám přinesou výhodné nákupy na celý sortiment produktů značky NASH. Slevy 6% - 12% dle výše objednávek,  a praktické dárky k objednávkám!

 

Obchodní podmínky pro věrnostní program

UPOZORNĚNÍ 

Po provedené registraci je nutné zadat v pravé části našeho e-shopu přihlašovací jméno a heslo a tím se přihlásíte do e-shopu NASH.cz jako řádně zaregistrovaný návštěvník a ceny v e-shopu se Vám automaticky přepočítají, dle Vaší aktuální slevy. Bez přihlášení nelze uplatňovat nárok na slevu!   

Pokud se zákazník registruje pomocí checkboxu Chci se registrovat v e-shopu v třetím kroku objednávky(košík), věrnostní sleva se na první objednávku neaplikuje, i když splní limit pro její uplatnění. Sleva bude aplikována na druhou a další objednávku, pokud bude zákazník pod svým účtem přihlášen. 

  1. Úvod

 Věrnostní program pro zákazníky internetového obchodu www.nash.cz, jehož účelem je poskytování nadstandardních výhod stálým zákazníkům a zkvalitňování služeb na základě přijatých údajů. Předpokladem pro vstup je registrace na www.nash.cz a splnění podmínek, které jsou upřesněny níže. 

  

  1. Výhody vyplývající z členství ve věrnostním programu

2.a. Člen věrnostního programu po splnění podmínek (viz. bod 3.1.) získá při nákupu na internetovém obchodu www.nash.cz   slevu ve výši 6–12%. Slevové limity v bodu 2.b. jsou uvedeny pouze pro členy věrnostního programu. Výhody a slevy získané členstvím ve věrnostním programu platí jen pro nákupy provedené v internetovém obchodě.  

2.b.   Slevové limity 

Finanční částky, uváděné u jednotlivých slev, jsou dány součtem všech objednávek konkrétního člena věrnostního programu, které splňují podmínky bodu 2.d. 

Každému řádně zaregistrovanému zákazníkovi, se budou částky za jeho objednávky sčítat na jeho účet a po dosažení další postupové hranice, mu bude v následující objednávce navýšen slevový věrnostní rabat na odpovídající hodnotu (viz níže). 

  

1) Nový Nash zákazník - 6% sleva 

Sleva ve výši 6% je základní slevou poskytovanou při celkové útratě 0 Kč až 20 000 Kč. Po dosažení celkové útraty 20 000 Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 8% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce!  

2) Věrný Nash zákazník - 8% sleva 

Sleva ve výši 8% platí při celkové útratě 20 001Kč až 40 000Kč. Po dosažení celkové útraty 40000Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 10% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce!  

3) Exlusivní Nash zákazník - 10% sleva 

Sleva ve výši 10% platí při celkové útratě 40 001Kč až 60 000Kč. Po dosažení celkové útraty 60000Kč a více se zákazník automaticky přesouvá do 12% slevy, která mu bude započítána již při následující objednávce!  

4) VIP Nash zákazník - 12% sleva  

Sleva ve výši 12% platí při celkové útratě nad 60 001Kč. Tato sleva bude zákazníkovi započítána již při následující objednávce!  

Hodnota provedeného nákupu je připisována na věrnostní účet po zaplacení objednávky. Úroveň aktuálně platné věrností slevy se počítá z objednávek zaplacených během posledních 12 měsíců. Zákazníkovi se úroveň slevy zobrazuje po přihlášení v detailech účtu (moje slevy). 

 

2.c. Odpovídající slevy se projeví změnou cen u vybraného sortimentu produktů Nash Tackle, po řádném přihlášení člena věrnostního programu na eshopu www.nash.cz.  

2.d. Do celkového stavu zákaznického účtu budou započítány pouze převzaté a zaplacené objednávky. Odpovídající částka bude na účet zákazníka připsána po zaplacení objednávky. V případě odstoupení od kupní smlouvy a následném vrácení zboží, bude z konta zákazníka odečtena odpovídající finanční částka, která bude odpovídat hodnotě zrušené nebo vrácené objednávky nebo její části. 

  1. Členství ve věrnostním programu

3.1. Podmínky přijetí do věrnostního programu 

3.1.a. Členem věrnostního programu se může stát osoba, která souhlasí s podmínkami zařazení do věrnostního programu a vyplní pravdivě povinné údaje při registraci na www.nash.cz, souhlasí s obchodními podmínkami. 

3.1.b. Členem věrnostního programu se stává zákazník na základě svobodné vůle, která je vyjádřena zaregistrováním na internetovém obchodu www.nash.cz a potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami. 

3.1.c. Při objednávce prostřednictvím e-shopu se členem věrnostního programu automaticky stává každý zákazník, který splní podmínky pro přijetí. Pokud si zákazník e-shopu nepřeje z jakéhokoli důvodu být zařazen do věrnostního programu, tuto vůli vyjádří písemnou nebo elektronickou formou adresovanou na kontaktní adresu uvedenou v bodě 6. nebo realizuje nákup na www.nash.cz bez registrace. 

3.1.d. Jestliže zákazník učiní dvě a více objednávek během 14ti dnů, a u kterékoli z nich krom poslední dojde k odstoupení od kupní smlouvy, bude mu upravena úroveň slevy pro objednávky po této následující a v případně posunu mezi úrovněmi i odečtena část slevy z vrácených peněz. 

3.2. Vyřazení z věrnostního programu   

3.2.a. Člen věrnostního programu může své členství kdykoli zrušit. Pro odvolání souhlasu se členstvím je nutné písemnou nebo elektronickou formou zažádat o zrušení členství. Žádost adresujte na kontaktní adresu uvedenou v bodě 6. 

3.3. Povinnosti a práva vyplývající z členství ve věrnostního programu 

3.3.a. Internetový obchod www.nash.cz si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu podmínek členství ve věrnostního programu bez předchozího upozornění. 

3.3.b Člen věrnostního programu se zavazuje neprodleně informovat o změně povinných údajů, uvedených v registraci uskutečněné prostřednictvím e-shopu www.nash.cz. Změnu údajů je možno realizovat po přihlášení v nastavení účtu (Moje osobní údaje). 

3.3.c. Při nesplnění některého z předchozích bodů má Internetový obchod www.nash.cz právo neposkytnou kupujícímu výhody věrnostního programu. 

  

  1. Všeobecné podmínky a ochrana osobních údajů

4.a. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky a nařízeními Evropské unie zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Veškeré informace o zpracování osobních údajů si můžete prohlédnout  zde: https://www.nash.cz/obchodni-podminky/ 

4.b. Internetový obchod www.nash.cz si vyhrazuje možnost v případě neaktuálních či nepřesných údajů vyřadit člena z věrnostního programu, neboť je povinna na základě § 5 odst. 1 písm. c) zákona 101/2000 Sb. taková data zlikvidovat. 

   

  1. Na co ne/lze uplatnit věrnostní slevu

Věrnostní slevy lze uplatnit výhradně na produkty, u kterých se po přihlášení zobrazí výše popsaná sleva. Do cenovky u produktu, jsou po přihlášení automaticky započteny všechny ostatní slevy, na které má zákazník nárok. 

Věrnostní slevy lze uplatnit na všechny produkty značky Nash Tackle, na které aktuálně naplatí jiné slevové akce, pokud prodávající neuvede jinak.

  

  1. Kontaktní adresa

Petr Touš 

IČ:70528934 

DIČ:CZ 8005181602 

se sídlem: Boudy 12, 398 04 Čimelice 

zapsané v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Písku 

kontaktní údaje: 

e-mail: info@nash.cz 

telefon:+420777079297 

web:www.nash.cz 

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.10.2022.