Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Touš  IČ 70528934 se sídlem Boudy 12, PSČ 39804,  zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Písek (dále jen: „správce“).
     Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Boudy 12, PSČ 398 04

e-mail: ptous2@gmail.com   

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a to zejména:

  ●        jméno a příjmení

●        e-mailová adresa

●        poštovní/doručovací adresa

●        telefon

●        IČ fyzické osoby podnikatele

●        IP adresa počítače/sítě jako technický identifikátor uzavření smlouvy, akceptaci podmínek (nemusí být považován vždy za osobní údaj)

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  Ve vztahu k subjektu údajů mohou být uchovávány další údaje spojené s výše uvedenými osobními údaji jako například obsah e-mailové komunikace a jiné obdobné elektronické zprávy, za účelem upřesnění obsahu a předmětu uzavřené smlouvy nebo souvisejících právních vztahů jako např. reklamace, udělení nebo odepření souhlasu apod.
 2. Za účelem zkvalitňování služeb může správce ve spojení s výše uvedenými osobními údaji subjektů zpracovávat záznamy komunikace se zákazníky prostřednictvím telefonu, WhatsUp, FB messenger, chat a dalších obdobných služeb, avšak nejdéle po dobu 3 měsíců.
   

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  ● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

● oprávněný zájem správce na optimalizaci interních procesů, minimalizaci nákladů a dosahování zisku podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

● plnění právních povinností vyplývajících ze zákona,

● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.      

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu k na plnění účelu, případně ukládá-li to zákon, zejména zákon o účetnictví, o dani z přidané hodnoty a další.  
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

●  po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

V.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 1. Správce údajů může pověřit zpracováním osobních údajů další zpracovatele. Příjemci osobních údajů a zpracovatelé pověření správcem jsou oprávnění použít údaje pouze k účelům vymezeným těmito podmínkami a v souladu s pokyny správce.
 2. Všichni příjemci a zpracovatelé údajů jsou vázáni dodržovat technická a organizační opatření tak, aby zajistili ochranu a nakládání s údaji v souladu s GDPR.
 3. Správce předá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci pouze v případě, že je zajištěna řádná ochrana údajů v souladu s GDPR ve smyslu čl 45 nařízení.
 4. Mezi zpracovatele a příjemce údajů, kterým mohou být údaje předány patří například:
  ·         
 • Poskytovatelé poštovních a kurýrních služeb·        
 • Banky a poskytovatelé platebních nástrojů
 • Poskytovatelé e-mailových a hostingových služeb a online služeb SaaS
 • Poskytovatel a provozovatel on-line e-shopové platformy Shoptet.cz
 • Poskytovatelé cloudových úložišť jako například OneDrive, Google Drive apod.
 • Účetní a finanční poradci za účelem vedení účetnictví a finančního a daňového poradenství
 • Výzkumné a marketingové agentury
 • Reklamní agentury a provozovatelé reklamních systémů pro účely zajištění reklamy propagující činnost správce
 • Inkasní agentury a advokátním kanceláře za účelem vymáhání pohledávek a práv správce
 • Poradci a konzultanti a analytici za účelem zvýšení efektivity procesů správce
 • Poskytovatelé software
 • Externí spolupracovníci a další dodavatelé správce

5.    Ve vztahu ke zpracování osobních údajů konkrétního subjektu se může seznam relevantní zpracovatelů lišit.

 

 

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
●        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

●        právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

●        právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

●        právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

●        právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

●             právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.
 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě podstatných změn se nová verze stává závazná až po přijetí nové verze subjektem údajů v souladu s výše uvedenými body.
   

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.12.2020.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení