Dárkové poukazy

 

Můžete udělat radost všem rybářům kolem sebe. Připravili jsme pro vás na našem e-shopu celou sadu dárkových poukazů v různých hodnotách,

Vybrat si můžete zde.

 

Dárkový poukaz

Vydávání a používání dárkových poukazů se řídí těmito podmínkami. (dále jen "poukaz")

 

Vydavatelem poukazu je Petr Touš, IČ 70528934 se sídlem Boudy 12, 389 04 Čimelice

Článek 1 - Nákup, platba a doručení poukazu

 1. Dárkový poukaz lze objednat výhradně v rámci e-shopu www.nash.cz stejným způsobem jako jiné zboží.
 2. Dárkový poukaz je doručen kupujícímu e-mailem  ve formě PDF souboru přiloženého v e-mailové zprávě, která je zaslána na e-mail registrovaný kupujícím v rámci objednávky.
 3. Nákup poukazu lze hradit pouze platební kartou případně převodem z účtu. Ostatní formy úhrady (dobírka apod.) nejsou v případě nákupu dárkového poukazu možné. Toto omezení se vztahuje na celou objednávku, která obsahuje dárkový poukaz.
 4. V případě úhrady převodem je poukaz vystaven a odeslán e-mailem až po zpracování příchozí platby, tj obvykle do 2 pracovních dnů.
 5. Kupující není oprávněn přeprodávat poukaz třetím osobám. Pokud tak přesto učiní, odpovídá za všechny škody třetím osobám i za případné škody způsobené vydavateli poukazu.

Článek 2 - Uplatnění poukazu

 1. Poukaz lze použít na úhradu zboží při nákupu na e-shopu www.nash.cz. Číslo dárkového poukazu uvedené na první straně poukazu se vloží jako slevový kód do košíku.
 2. Hodnota zboží z objednávky musí být vyšší než hodnota poukazu. Při použití poukazu s vyšší hodnotou než je hodnota zboží z objednávky nemá zákazník nárok na kompenzaci rozdílu.
 3. V rámci jedné objednávky lze uplatnit pouze jeden slevový kód (číslo poukazu)
 4. Poukaz nelze použít na úhradu nákladů na dopravu zboží nebo platbu.
 5. Poukaz nelze zaměnit za peníze nebo za poukazy nižší hodnoty.

Článek 3 - Platnost

 1. Poukaz je platný 1 rok od data vystavení poukazu, které je uvedené na první straně poukazu.
 2. Zadáním slevového kódu z poukazu a potvrzením objednávky se stává kód/poukaz neplatným.

Článek 4 - Odstoupení od nákupu poukazu

 1. Od nákupu poukazu může kupující odstoupit v zákonné lhůtě 14 dnů jen za podmínky, že poukaz s daným číslem (slevový kód z poukazu) nebyl použitý v objednávce na eshopu www.nash.cz do doby než byl vydavatelem zneplatněn.
 2. Odstoupení od nákupu poukazu musí provést kupující písemně a to e-mailem na adresu info@nash.cz nebo dopisem na adresu vydavatele. Odstoupení musí obsahovat – jméno a příjmení kupujícího, e-mail kupujícího shodný s e-mailem uvedeným při nákupu, číslo objednávky a datum nákupu a číslo poukazu (slevový kód), v případě dopisu i zpáteční adresu kupujícího.
 3. Odstoupení je platné, pokud kupující obdrží potvrzení (e-mailem) o přijetí odstoupení. Vydavatel potvrdí přijetí oznámení o odstoupení obratem a bez zbytečného odkladu zneplatní poukaz. Pokud kupující potvrzení neobdrží v přiměřené době, má se zato, že zpráva o odstoupení kupujícího nebyla vydavateli doručena a kupující zvolí jiny způsob oznámení o odstoupení.
 4. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od nákupu poukazu je povinen zlikvidovat veškeré elektronické i tištěné kopie poukazu. V případě, že poukaz daroval třetí osobě je povinen toto zajistit i ve vztahu k této osobě a informovat ji o neplatnosti poukazu.
 5. Vyrovnání peněžních prostředků v rámci odstoupení se provádí formou refundace platby na platební kartu použitou při nákupu poukazu, případně na bankovní účet z kterého byl poukaz uhrazen.

Článek 5 - Ztráta a zničení poukazu

 1. Kupující nese riziko ztráty nebo zneužití dárkového poukazu/slevového kódu. Poukaz/slevový kód nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty, odcizení nebo zničení.
 2. Kupující nemá nárok na vystavení náhradního slevového kódu z důvodu ztráty dárkového poukazu.
 3. Riziko přechází na kupujícího odesláním e-mailové zprávy obsahující přílohu s dárkovým poukazem.

Článek 6 - Reklamace a odstoupení od nákupu zboží

 1. Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy (objednávky) na zboží, ve které použil slevový kód z dárkového poukazu, hodnota poukazu bude nahrazena ve formě náhradního slevového kódu.
 2. Hodnota použitého poukazu uplatněného v objednávce zboží bude kompenzována ve formě náhradního slevového kódu i v případě oprávněné reklamace zboží, která v souladu s reklamačním řádem dospěla až ke vrácení zboží.
 3. Jedná-li se pouze o dílčí odstoupení od smlouvy je hodnota náhradního slevového kódu stanovena ve stejném poměru vůči hodnotě použitého poukazu stejně jako poměr ceny vráceného zboží vůči ceně zboží celé objednávky. (Např. z objednávky se zbožím v hodnotě 1500 Kč byl použitý poukaz v hodnotě 1000 Kč a zbytek 500 Kč zaplatil. Do 14 dnů zákazník vrátí část nepoužitého  a nepoškozeného zboží v hodnotě 300 Kč, tj 1/5 celé objednávky. Zákazník dostane náhradní slevový kód v hodnotě 200 Kč -1/5 poukazu - a 100 Kč). Obdobně se postupuje při řešení reklamace, resp. reklamace části zboží z objednávky hrazené poukazem.

 

Článek 7 - Náhradní slevový kód

 1. Náhradní slevový kód je desetimístný kód, který lze uplatnit jako slevový kód při nákupu na www.nash.cz.
 2. Náhradní slevový kód má platnost do konce platnosti původního poukazu, který nahrazuje. Pokud již uplynula doba platnosti původního poukazu nebo do jeho platnosti zbývá méně než 14 dnů, doba platnosti náhradního slevového kódu je 14 dnů. Náhradní slevový kód je zaslán zákazníkovi e-mailem spolu s informací o jeho platnosti.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy po skončení platnosti poukazu, který byl při nákupu použit, může být hodnota náhradního slevového kódu snížena 7% z hodnoty poukazu, jako kompenzace administrativních nákladů spojených s vydáním náhradního slevového kódu po skončení platnosti poukazu. Hodnota náhradního slevového kódu je v tomto případě snížena minimálně o 150 Kč a maximálně o 400 Kč.
 4. Hodnota náhradního slevového kódu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Článek 8 - Platnost podmínek

Tyto podmínky jsou platné od 13.4.2021